Genul liric: trasaturi si definitie

Def: Opera lirica este opera literara in care autorul is exprima gandurile si sentimentele in mod direct, utilizand numeroase procedee artistice (imagini artistice si figuri de stil).

Trasaturi:

  • modurile de expunere tipice sunt descrierea si monologul liric
  • in text sunt prezente marcile lexico-gramaticale ale eului liric (pronume si verbe la persoana I sau a II-a, singular sau plural, interjectii, verbe la mod imperativ)
  • utilizarea numeroaselor procedee artistice: imagini artistice (vizuale, auditive, dinamice, olfactive) si figuri de stil (epitete, metafore, comparatii etc.)
  • partil de vorbire predominante sunt substantivele si adjectivele (specifice descrierii)

Plan de argumentare a apartenentei unui text la prima vedere la genul liric:

I. Definitia genului liric

II. 1. Adaptarea definitiei operei lirice la texul dat (+formulare de opinie)

2. Precizarea temei, a semnificatiei titlului si a structurii textului dat

4. Evidentierea expresivitatii versurilor si analiza strofelor (sentimente, idei, atmosfera, procedee artistice si rolul lor)

5. Extragerea marcilor lexico-gramaticale ale eului liric si precizarea rolului acestora

6. Mentionarea modurilor de expunere caracteristice liricului, descrierea si monologul liric, si mentionarea rolului acestora

7. Reliefarea elementelor de versificatie si a rolului lor

III. Concluzii

 

Vezi si:

Plan de argumentare a apartenentei unui text la genul liric

Trasaturile pastelului + definitie

Genul epic: trasaturi si definitie

Plan de argumentare a apartenentei unui text la genul liric

I.Date despre autor si opera sa

II. 1. Definitia operei lirice
2. Adaptarea definitiei la textul dat
3. Tema operei + semnificatia titlului + structura ( numar de strofe si tablouri poetice)
4. Analiza tablourilor poetice (atmosfera, sentimente, imagini artistice, figuri de stil si rolul lor, rolul diverselor parti de vorbire, al modurilor si timpurilor verbale, al diferitelor categorii gramaticale etc.)
5. Cuvinte-cheie
6. Relevanta campurilor lexicale
7. Argumentarea prezentei eului liric in text
8. Moduri de expunere si rolul lor
9. Elemente de versificatie si rolul lor

III. Concluzii

 

Vezi si:

Plan de argumentare a caracteristicilor pastelului

Genul liric – trasaturi si definitie

 

Plan de exprimare a opiniei despre semnificatia titlului

Pentru exprimarea opiniei despre semnificatia titlului sunt necesari urmatorii pasi:

I. Precizarea valorilor morfologice al cuvintelor din titlu si a categoriilor gramaticale relevante (articol, numar, caz, mod, persoana etc.) si precizarea sintetica a mesajului textului reflectat in titlu.

II. 1. Analiza unor versuri relevante pentru stabilirea legaturii intre continutul versurilor si titlu cu precizarea rolului unor figuri de stil semnificative in acest sens.
2. Extragerea unor termeni din campul lexical al cuvantului/cuvintelor din titlu, daca este posibil.

III. Concluzii

Obs: Fiind vorba de un text in care se exprima o opinie, se folosesc in mod obligatoriu conectorii specifici textului argumentat: din punctul meu de vedere, in primul rand, in al doilea rand, pe de o parte, pe de alta parte, mai mult, in plus etc.

 

Vezi si:

Plan de argumentare a apartenentei unui text la genul liric

Plan de argumentare a caracteristicilor pastelului

Plan de argumentare a trasaturilor basmului popular

Trasaturile pastelului + definitie

Definitia pastelului: Pastelul este opera lirica  in care autorul isi exprima sentimentele in mod direct, descriind un tablou din natura, cu ajutorul a numeroase imagini artistice si figuri de stil.

Trasaturile pastelului:

Apartenta unei opere la specia pastel este demonstrata prin:

  • evidentierea imaginilor artistice si a figurilor de stil din pastel
  • rolul descrierii si al partilor de vorbire caracteristice pastelului (substantivele reliefează diversitatea naturii, iar adjectivele accentueaza insusirile dominante ale acesteia)
  • evidentierea elementelor descrise de poet

Vezi si:

Plan de argumentare a apartenentei unui text la genul liric

Plan de argumentare a caracteristicilor pastelului