Tag Archives: cazuri

Cazurile si functiile sintactice ale substantivului

l. CAZUL NOMINATIV

a) Subiect: cine? ce?

ex: Mama a venit acasa.

b) Nume predicativ

obs: NP urmeaza dupa verbele copulative: ‘a fi’, ‘a deveni’, ‘a ramane’, ‘a insemna’, ‘a parea’, ‘a se face’

ex: El este un coleg.

Continue reading